Sociální pedagogika - kreativní cesty k rovnosti šancí a zplnomocnění

Doba realizace

Donor
Role Jaboku

Registrační číslo

2019-1-CZ01-KA102-060967

Podrobnosti o projektu

Jabok byl koordinátorem projektu, který z počátku zahrnoval spolupráci se 3 osvědčenými

zahraničními partnery, od kterých jsme se (studenti i pedagogičtí pracovníci) plánovali jet učit – ve

smyslu tématu projektu – novým  přístupům v sociální práci a sociální pedagogice:1) Velká Británie: L´Arche London (https://www.larchelondon.org.uk/)

Zařízení pracuje s lidmi s poruchami učení způsobem, který jde nad rámec podpory základních

potřeb lidí, a věnuje se také jejich emocionálnímu a duchovnímu životu. Právě toto zaměření na

budování vztahů a pěstování pocitu sounáležitosti je odlišuje od ostatních poskytovatelů služeb.2) Velká Británie: Savio House Bollington (https://www.saviohouse.org.uk/)

Savio House nabízí 3-denní retreaty pro mladé lidi ve věku 11-18 let a každý takový program je

vytvořen na míru pro věk a zkušenosti mladých lidí – s cílem uvědomování si vlastních postojů.

Nejde o terapii ani poradnu, nýbrž profesionálně doprovázené empatické naslouchání.3) Německo: Diakonie Weiden (https://www.diakonieweiden.de/fib.htm)

Poradna a ubytovací zařízení pro uprchlíky a integraci poskytuje všestrannou podporu žadatelům

o azyl, tolerovaným osobám, uprchlíkům, ale také dětem a rodinám s uprchlickým a migračním

původem, kteří mají nárok na trvalý pobyt v Německu a potřebují se integrovat.

Průběh realizace projektu však negativně zasáhly dvě skutečnosti – celosvětová pandemie

onemocnění covid-19 a vystoupení Velké Británie z EU. Zahraniční stáže se nemohly realizovat vůbec

nebo byly podmínky pro jejich uskutečnění neúměrně obtížné. Po částečné stabilizaci situace se nám

podařilo do projektu dodatečně zapojit 2 nové partnerské organizace s velmi inspirujícími tématy

práce:

4) Bulharsko: Don Bosko Bulgaria Foundation (http://en.fondaciadonboskobg.org/)

Cílem práce organizace je integrace a rozvíjení duchovních a intelektuálních hodnot ve

vyloučených lokalitách. Do potřebných skupin patří jak děti, tak mládež i dospělí, kteří vlivem

okolností žijí v nerovném postavení proti ostatní části společnosti nebo v rizikovém prostředí.

5) Irsko: Camphill Initiatives for Social Ecology

Nová organizace pro propojování iniciativ, které pomáhají vybudovat propojenější a inkluzivnější

životy lidí s mentálním postižením – inclusion, self-advocacy, community building, care and support,

inclusive research, meaningful work, active citizenship, belonging and friendship…

Počet účastníků projektu

Zahraniční praxe se v rámci projektu zúčastnilo 9 studentů a 6 pedagogů.

Výše dotace

Grant byl schválený ve výši 59 033 EUR.
Erasmus+