Sociální práce v měnícím se evropském kontextu - se zvláštním přihlédnutím k multikulturalitě, inkluzi a lidské důstojnosti

Doba realizace

Donor
Role Jaboku

Registrační číslo

2017-1-CZ01-KA102-035126

Podrobnosti o projektu

Jabok byl koordinátorem projektu, který zahrnoval spolupráci se 4 zahraničními partnery, od nichž

jsme se (studenti i pedagogičtí pracovníci) jeli učit – ve smyslu tématu projektu – novým přístupům

v sociální práci:1) Velká Británie: L´Arche London (https://www.larchelondon.org.uk/)

Zařízení pracuje s lidmi s poruchami učení způsobem, který jde nad rámec podpory základních

potřeb lidí a věnuje se také jejich emocionálnímu a duchovnímu životu. Právě toto zaměření na

budování vztahů a pěstování pocitu sounáležitosti je odlišuje od ostatních poskytovatelů služeb.

2) Velká Británie: Savio House Bollington (https://www.saviohouse.org.uk/)

Savio House nabízí 3-denní retreaty pro mladé lidi ve věku 11-18 let a každý takový program je

vytvořen na míru pro věk a zkušenosti mladých lidí – s cílem uvědomování si vlastních postojů.

Nejde o terapii ani poradnu, nýbrž profesionálně doprovázené empatické naslouchání.3) Německo: Diakonie Weiden (https://www.diakonieweiden.de/fib.htm)

Poradna a ubytovací zařízení pro uprchlíky a integraci poskytuje všestrannou podporu žadatelům

o azyl, tolerovaným osobám, uprchlíkům, ale také dětem a rodinám s uprchlickým a migračním

původem, kteří mají nárok na trvalý pobyt v Německu a potřebují se integrovat.

4) Německo: Berufsbildungswerk Waldwinkel (https://www.donbosco-aschau.de/)

Zařízení k odborné a sociální rehabilitaci a výchově mládeže se zvláštními potřebami, která

obvykle propadá sítem standardní sociálně pedagogické pomoci a podpory. Celostně doprovází

mladé lidi, poskytuje jim odbornou kvalifikaci a dlouhodobě je začleňuje na první trh práce. 

Počet účastníků projektu

Zahraniční praxe se v rámci projektu zúčastnilo 17 studentů a 3 pedagogové.

Výše dotace

Grant byl schválený ve výši 58 441 EUR, využili jsme 55 562 EUR.
Erasmus+