Úprava odborných textů pro uživatele se zrakovým postižením

Doba realizace

Registrační číslo

2-030- MK.S 4387/2013 OULK

Řešitel

Cerniňáková