Vytvoření pilotního společného katalogu knihoven používajících knihovní software Evergreen

Doba realizace

Registrační číslo

237/MK-S 3149/2015 OULK

Řešitel

Cerniňáková