Vytvoření pilotního společného katalogu knihoven používajících knihovní software Evergreen

Doba realizace: 

1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Donor: 

  • Ministerstvo kultury ČR

Registrační číslo: 

237/MK-S 3149/2015 OULK

Řešitel: 

Cerniňáková
Aktualizováno 27. 7. 2016 21:35