Využití zážitkové pedagogiky v sociální práci

Doba realizace

Registrační číslo

CZ/09/LLP-LdV/IVT/134039

Řešitel

Čihánková