Zkvalitnění služeb knihovny Jabok s využitím automatizovaného knihovního systému Evergreen

Doba realizace

Registrační číslo

234/MK-S 3476/2014

Řešitel

Cerniňáková