Člověk v době digitálních technologií: Teologické perspektivy

12. 11. 2021, 17:00 – 13. 11. 2021, 16:00
velká aula
seminář

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Evangelická teologická fakulta UK
Institut ekumenických studií

Doplňující informace

Žijeme v době, která je charakteristická bezprecedentním rozmachem digitálních technologií. To přináší nejen celou řadu nových možností a příležitostí, ale i výzev a otázek, na které je potřeba hledat odpovědi. Digitální technologie proměňují nejen lidskou zkušenost světa či konstrukci lidské identity, ale formují také celá společenská i politická uskupení. V této situaci může teologie představovat cenný úhel pohledu při snaze o porozumění proměnám současného světa. Může být užitečná jak v oblasti analýzy a kritiky technologie i technologického způsobu myšlení, tak v procesu (znovu)objevování svobodného vztahu člověka k technologiím. Ústřední otázkou je: Kdo je člověk tváří v tvář novým technologiím? Na tuto otázku budeme během našeho semináře hledat odpověď právě z teologické perspektivy.

Účast na semináři je zdarma. Z organizačních důvodů se prosím hlaste předem na emailu: jandejsek@etf.cuni.cz

Program (PDF, 418 KB)

Kontaktní osoba