Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem

Datum a čas: 

13. 4. 2018 9:00 - 16:30

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Typ: 

Pořadatel: 

Podrobnosti o kurzu: 

Program: 

Podpořeno z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325.

Cena a přihláška: 

  • studenti Jaboku a ETF
0 Kč
  • OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
0 Kč

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 23. 1. 2018 13:22