Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

 

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti didaktických schopností.

Účastníci kurzu se naučí využívat jednoduché hry k podpoře vlastních pedagogických cílů. Účastníci se naučí jak již známé hry upravovat do měnících se podmínek, čímž získají široký okruh herních aktivit použitelných do výuky.

 

Obsah kurzu

 

Blok 1 – Teoretický základ (90 minut):

 • Stručný úvod do typologie her a její spojitost se stanovováním pedagogických cílů ve výuce
 • Uvedení hry – efektivní motivace studentů/žáků k dané aktivitě
 • Zakončení hry a její zhodnocení pro pedagogické účely (nejen) formou zpětné vazby
 • Pedagogické cíle a jejich naplňování za pomoci herních aktivit

Blok 2 – Diskusní hry (80 minut):

 • Příklady uvedení, realizace a zhodnocení diskusních her
 • Jak vybírat diskusní hry k určitým pedagogickým cílům

Blok 3 – Pohybové hry vhodné do třídy (80 minut):

 • Příklady uvedení, realizace a zhodnocení pohybových her
 • Jak vybírat diskusní hry k určitým pedagogickým cílům

Blok 4 – Hry rozvíjející tvořivost (80 minut)

 • Příklady uvedení, realizace a zhodnocení her zaměřených na rozvoj tvořivosti
 • Jak vybírat hry zaměřené na rozvoj tvořivosti k určitým pedagogickým cílům

Blok 5 – Sdílení dobré praxe (30 minut):

 • Sdílení dobré praxe využití her

 

Maximální počet účastníků

18