Lidská práva v pedagogické praxi

Rozsah

8 hodin

Anotace

Kurz poskytne účastníkům základní informace o euro-americké tradici lidských práv, o jejích limitech, a především o možnostech vést studenty a žáky k osvojení si lidsko-právních hodnot ve svém uvažování a jednání.

POZOR!!!Vzhledem k tomu, že je kurz podpořen z projektu,mohou se ho účastnit: 1)PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy a 2)STUDENTI, kteří se  účastní  prezenčního či kombinovaného (příp. distančního studia), které se převážně uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy.

 

Cílové kompetence

  • získání znalostí o původu a principech lidských práv
  • uvedení do orientace v problémech diskriminace, participace, empowermentu
  • nácvik přípravy vzdělávacích aktivit

Obsah kurzu

Kurz nabídne účastníků koncept lidských práv jako nástroj pro pedagogickou práci. Tento nástroj je možné využít při etickém posuzování pedagogických situací a pro výchovu k občanské odpovědnosti. Důraz bude kladen na porozumění lidským právům jako odpovědi na reálné historické zkušenosti s bezprávím a násilím na různých skupinách lidí. Účastníci kurzu se seznámí s některými aktuálními diskusemi o lidských právech, zejména na čem je zakládat a zda jsou univerzální. Těžištěm kurzu ovšem bude nácvik posuzování situací diskriminace, podpora práv dětí a práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Maximální počet účastníků

20

Podpořeno z projektu

Logo Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha – pól růstu ČR