Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole

Rozsah

8 hodin

Anotace

Praktický kurz, při kterém se pedagog seznámí se základními principy a metodami zážitkové pedagogiky a její použitelnosti ve výuce, v probírání témat jako jsou: pravidla, odlišnost, tolerance, respekt. Vyzkouší si přípravu jednoduchého programu a jeho uvedení a zhodnocení.

Maximální počet účastníků

18