Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou

Anotace: 

Kurz seznámí účastníky s možnostmi využití případových konferencí v sociální práci s rodinou. Účastník získá teoretické znalosti o přípravě a realizaci případových konferencí. Prakticky si procvičí dílčí dovednosti nutné k vedení případových konferencí a v zážitkové části získá zkušenost s průběhem případové konference.

Cílové kompetence: 

Absovent ví, co jsou případové konference a jakých situacích je vhodné jejich využití v práci s rodinou. Je seznámen s jejich praktickou přípravou a průběhem realizace. Absolvent má posílené dílčí dovednosti potřebné k vedení případových konferencí. Rozvine si schopnost vytvořit plán práce s rodinou na základě případové konference.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 15
Aktualizováno 18. 1. 2019 11:28