PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

Anotace: 

Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Získaná odborná kvalifikace:

 1. Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.
 2. Kvalifikaci "asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde se vzdělávají žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami, získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák) podle § 20, odst. 2, písm. d).
 3. Kvalifikaci "asistenta pedagoga pracujícího ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami" získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (§ 20, odst. 1, písm. f).
 4. Kvalifikaci "vychovatele" podle § 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz jako nabízíme my, ale musel by být organizován vysokou školou.

Typ kurzu: 

 • kvalifikační kurz

Komu je kurz určen: 

 • pedagogický pracovník

Akreditace: 

MŠMT - 1358/2016-2-67

Garant: 

Lektor: 

Rozsah: 

120 hodin

Přibližně dva týdny po ukončení výuky probíhá obhajoba závěrečné práce. Povinná praxe 20h. není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

Obsah kurzu: 

 1. Základy sociální pedagogiky (8 hod.)
 2. Základy sociální psychologie (8 hod.)
 3. Základy pedagogické psychologie (8 hod.)
 4. Základy psychologie osobnosti (8 hod.)
 5. Základy vývojové psychologie (8 hod.)
 6. Obecná didaktika (4 hod.)
 7. Didaktika zájmového útvaru (4 hod.)
 8. Pedagogická komunikace (8 hod.)
 9. Seminář sociální psychologie (8 hod.)
 10. Základy práva pro výchovné instituce (6 hod.)
 11. Osobnost pedagoga (8 hod.)
 12. Etika a multikulturní výchova (8 hod.)
 13. Úvod do pedagogiky (6 hod.)
 14. Pedagogika volného času (6 hod.)
 15. Zážitková pedagogika (8 hod.)
 16. Teorie výchovy (4 hod.)
 17. Reflexe pedagogických zkušeností (10 hod.)

Závěrečná práce: 

 • ano

Maximální počet účastníků: 

 • 30

Datum a čas: 

13. 9. 2019 8:30 - 8. 2. 2020 16:00

Cena a přihláška: 

 • všichni účastníci
11500 Kč

Rozpis termínů: 

13. 9. 2019
14. 9. 2019
20. 9. 2019
11. 10. 2019
12. 10. 2019
18. 10. 2019
19. 10. 2019
29. 11. 2019
30. 11. 2019
6. 12. 2019
7. 12. 2019
13. 12. 2019
14. 12. 2019
17. 1. 2020
18. 1. 2020
24. 1. 2020
25. 1. 2020
7. 2. 2020
8. 2. 2020
Přesný harmonogram jednotlivých výukových dní bude upřesněn.

Místo konání: 

 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 11. 7. 2019 12:43