Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením

Rozsah

16 hodin
Komu je kurz určen

Obsah kurzu

Základní charakteristika osob s mentálním postižením, psychické zvláštnosti, Downův syndrom, poruchy autistického spektra, vzdělávání dětí a dospělých s mentálním postižením, metody práce s lidmi s mentálním postižením (možnosti terapie, apod.), zvládání agresivity, lidská práva osob s mentálním postižením, sexualita osob s mentálním postižením, sociální služby.

Maximální počet účastníků
25