Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV - 2014/0385-PC/PP

Lektor: 

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

Základní charakteristika osob s mentálním postižením, psychické zvláštnosti, Downův syndrom, poruchy autistického spektra, vzdělávání dětí a dospělých s mentálním postižením, metody práce s lidmi s mentálním postižením (možnosti terapie, apod.), zvládání agresivity, lidská práva osob s mentálním postižením, sexualita osob s mentálním postižením, sociální služby.

Maximální počet účastníků: 

  • 25
Aktualizováno 20. 7. 2017 16:11