Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka

Anotace: 

Cílem kurzu je uvést sociálního pracovníka do problematiky předcházení a řešení zadlužení u sociálně ohrožených osob, rozvoj dovedností při řešení rodinných rozpočtů, rodinného finančního plánování a strategií jednání o těchto aspektech se sociálně ohroženou osobou, získání informací o problematice uzavírání půjček, úvěrů a obdobných smluv s důrazem na aspekty rizikové v sociální oblasti a pochopení „životního cyklu“ dluhu a právních mechanizmů vymáhání pohledávky.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV 2015/1014-SP

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

 • Základy finančního plánování a zdravých financí.
 • Základy finančního plánování a zdravých financí – práce s modelovým rozpočtem.
 • Alternativy k půjčce.
 • Možnosti získání půjčky.
 • Proces sjednávání půjčky, rizika.
 • Rozbor smlouvy o půjčce.
 • Zvláštní aspekty spotřebitelského úvěru.
 • Životní cyklus půjčky.
 • Trestní aspekty.
 • Potíže se splácením.
 • Postup věřitele při nesplácení půjčky.
 • Nástin průběhu soudního řízení. 
 • Možnosti výkonu rozhodnutí. 
 • Průběh exekuce, oprávnění exekutora.

Maximální počet účastníků: 

 • 20
Aktualizováno 27. 6. 2019 16:28