Social Farming in Higher Education

Doba realizace

Role Jaboku

Podrobnosti o projektu

Sociální zemědělství lze vnímat jako alternativní a inovativní přístup v sociální práci. Jde o pomoc a podporu lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, prostřednictvím pobytu a času tráveného ve faremním prostředí, při práci se zvířaty a rostlinami a na čerstvém vzduchu. Častým benefitem farmy je její přirozená a nehodnotící atmoféra. Účastníci / klienti se zároveň podílí na smysluplné a odpovědné činnosti, díky které získávají lepší hodnocení sebe sama, uvědomují si své možnosti a limity, učí se novým dovednostem, komunikují a zlepšují svou fyzickou kondici.Sociální zemědělství nabízí integrační zaměstnávání na farmách, sociální služby a terapie a vzdělávání především lidem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. V zásadě své služby ale nabízejí všem, kteří si potřebují odpočinout, načerpat nové síly, nebo chtějí poznat venkov v jeho přátelské podobě. V širším pojetí sociální zemědělství přispívá k environmentální a ekonomické udržitelnosti venkova a sociální kohezi venkovských komunit.Sociální zemědělství jako mezioborová oblast potřebuje odborníky z více sfér. Kromě zemědělců jsou to především lidé vzdělaní v práci s lidmi, kteří se nachází v obtížné sociální situaci - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pedagogové a další. Jabok z tohoto důvodu partnersky zapojil do tříletého projektu Erasmus+ s názvem Social Farming in Higher Education (SoFarEDU), v němž bude 7  vzdělávacích institucí z 5 evropských zemí pracovat na:- Vytvoření standardů kvality vzdělávání v sociálním zemědělství

- Studijním kurikulu sociálního zemědělství

- Tematické knize, která bude pokrývat co možná nejvíce oblastí sociálního zemědělství

- Učebnici k sociálnímu zemědělství a metodickou příručku

      

Všechny tyto materiály budou volně dostupné v elektronické podobě. Věříme, že budou inspirací a pomocí mnohým dalším vzdělávacím institucím a že díky jejich aktivnímu využívání budou vznikat nové sociální farmy a hlavně místa efektivní pomoci těm, kteří si sami pomoci nedovedou. Koordinátorem projektu je německá nezisková organizace Thüringer Ökoherz e.V., která se zabývá oblastí ekologického a sociálního zemědělství, poradenstvím a vzděláváním.

Dalšími spolupracujícími organizacemi kromě  jsou:

HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

HOGSKULEN FOR LANDBRUK OG BYGDENAERINGAR BA SELSKAP MED BEGRENSET ANSVAR

SZENT ISTVAN UNIVERSITY

Veškeré další informace o projektu a sociálním zemědělství v Evropě jsou k dispozici na tomto odkazu https://sofaredu.eu/.

Logo
Logo
Logo