• Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky se zaměřením Sociální práce nebo Speciální pedagogika.
  • Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie, vycházíme z celostního pojetí člověka.
  • Na Jaboku nám jde o teorii i praxi, o poskytnutí vědomostí i o kultivaci osobnosti, neboť odbornost i lidskost považujeme za stejně důležité prvky kvality práce našich absolventů.

Nadcházející akce

Probíhající akce

Název akce Typ akce Konec akceseřadit sestupně
Jabok slaví 25 let své existence školní slavnost 31. 7. 2018 23:45
Pedagog volného času - SOBOTA kurz 9. 6. 2018 16:00
Krásy krasu (a pseudokrasu) výstava 28. 6. 2018 18:00