• Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky se zaměřením Sociální práce nebo Speciální pedagogika.
  • Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie, vycházíme z celostního pojetí člověka.
  • Na Jaboku nám jde o teorii i praxi, o poskytnutí vědomostí i o kultivaci osobnosti, neboť odbornost i lidskost považujeme za stejně důležité prvky kvality práce našich absolventů.

Nadcházející akce

Probíhající akce

Název akceseřadit sestupně Typ akce Konec akce
Adventní bazar knih 2017 jiná akce 20. 12. 2017 18:00
Angličtina - obecný kurz kurz 9. 1. 2018 17:00
Asistent pedagoga - PÁTEK kurz 26. 1. 2018 18:00
Asistent pedagoga - STŘEDA VEČER kurz 31. 1. 2018 20:15
Jabok slaví 25 let své existence školní slavnost 31. 7. 2018 23:45