Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci

Anotace: 

Kurz je založen na interakčním principu, kde teoretické úvahy budou podávány pouze v nezbytné míře. V první části bude věnována pozornost výkladu základních pojmů, které se vztahují k tomuto tématu. Druhá část kurzu bude zaměřena zejména na specifika práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci z pohledu pracovníků OSPODu. Bude věnována pozornost příkladům dobré praxe, osvědčeným pracovním metodám sociálních pracovníků OSPODu, tomu, co při práci s danou cílovou skupinou dělat, a čeho se vyvarovat. Reflektovány budou také různé problematické situace rodiny (např. sociální vyloučení) a možnosti práce sociálních pracovníků s touto situací.
 

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV A2020/0361-SP

Lektor: 

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

- Osvědčené pracovní metody sociálních pracovníků,

- Specifika práce s dětským klientem, vedení rozhovoru, práce s motivací, 

- Navazování a důležitost důvěry, verbální a neverbální komunikace s dětským klientem,

- Doporučení dobré praxe,

- Vhodné dovednosti / vlastnosti sociálního pracovníka,

- Specifické problematické situace rodiny,

- Spolupráce pracovníka OSPODu s dalšími odborníky.

Maximální počet účastníků: 

  • 16
Aktualizováno 27. 12. 2020 16:10