Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci

Anotace: 

Kurz je založen na interakčním principu, kde teoretické úvahy budou podávány pouze v nezbytné míře. V první části bude věnována pozornost výkladu základních pojmů, které se vztahují k tomuto tématu. Druhá část kurzu bude zaměřena zejména na specifika práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci z pohledu pracovníků OSPODu. Bude věnována pozornost příkladům dobré praxe, osvědčeným pracovním metodám sociálních pracovníků OSPODu, tomu, co při práci s danou cílovou skupinou dělat, a čeho se vyvarovat. Reflektovány budou také různé problematické situace rodiny (např. sociální vyloučení) a možnosti práce sociálních pracovníků s touto situací.
 

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV A2020/0361-SP

Lektor: 

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

- Osvědčené pracovní metody sociálních pracovníků,

- Specifika práce s dětským klientem, vedení rozhovoru, práce s motivací, 

- Navazování a důležitost důvěry, verbální a neverbální komunikace s dětským klientem,

- Doporučení dobré praxe,

- Vhodné dovednosti / vlastnosti sociálního pracovníka,

- Specifické problematické situace rodiny,

- Spolupráce pracovníka OSPODu s dalšími odborníky.

Maximální počet účastníků: 

  • 16

Datum a čas: 

15. 1. 2021 9:00 - 16. 1. 2021 16:30

Cena a přihláška: 

  • studenti Jaboku a ETF
1300 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
1950 Kč
  • ostatní účastníci
3400 Kč

Rozpis termínů: 

15. 1. 2021
16. 1. 2021
Kurz bude probíhat oba dny 9:00 - 16:30.

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 13. 7. 2020 13:34