Ochrana osobních údajů

Osobní údaje studentů jsou zpracovávány v plném souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. Ochrana osobních údajů je na VOŠ Jabok zajištěna v souladu s těmito předpisy i s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k osobním údajům má student právo na opravu či omezení zpracování.

Pro uplatnění práv k osobním údajům může student podat na VOŠ Jabok žádost, kde uvede, jaké právo uplatňuje a své identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození a komunikační kontakt. 

Aby bylo zajištěno, že práva studenta nebudou zneužívána jinými osobami a jejich prostřednictvím nedošlo k úniku jeho osobních údajů, jsme povinni u každé žádosti ověřit totožnost žadatele.               

Z toho důvodu žádáme o doručení žádosti způsobem:

  • Podpis na žádosti bude ověřen (např. na Czech Pointu nebo u notáře). Žádost s ověřeným podpisem bude doporučeně zaslána na adresu Salmovská 8, 120 00 Praha.
  • Žádost může být poslána i datovou schránkou VOŠ Jabok (adresa datové schránky VOŠ Jabok:  ss6mu8q)

O vyřizování žádosti bude student průběžně informován na uvedený komunikační kontakt.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pavel Havránek

Telefon: 732 278 308

E-mail: havranek@gdprgov.cz

ID datové schránky: 2v7awpy