Jméno E-mail Telefon
Ing. Bc. Ivana Adámková adamkova@jabok.cz +420 211 222 418
Petra Adámková, DiS. cdv@jabok.cz +420 211 222 419, +420 603 330 793
Mgr. Martina Anderová anderova@jabok.cz
Růžena Beránková, DiS. provoz@jabok.cz, kolej@jabok.cz +420 211 222 406, +420 771 110 523
Zdeněk Brettschneider technik@jabok.cz +420 211 222 415
Mgr. Eva Cerniňáková, Ph.D. cernin@jabok.cz +420 211 222 409
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková cihankova@jabok.cz +420 211 222 445
Mgr. Hana Čížková cizkova@jabok.cz +420 211 222 420
Bc. Ilona Dohnalová studijni@jabok.cz, studijni_dohnalova@jabok.cz +420 211 222 404
Mgr. Ing. Ondřej Fischer, Ph.D. fischer@jabok.cz +420 211 222 422
Mgr. Iva Frydrychová frydrychova@jabok.cz +420 211 222 434
Mgr. Bc. Zdeňka Heřmánková hermankova@jabok.cz +420 211 222 423
Mgr. Eva Hernová hernova@jabok.cz +420 211 222 423
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. heryan@jabok.cz +420 211 222 424, +420 731 600 063
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. jandejsek@jabok.cz +420 211 222 402
Ing. Iveta Kaňková kankova@jabok.cz, international@jabok.cz +420 211 222 426
Bc. Pavel Kaplan pavelkaplan@seznam.cz, kaplan@jabok.cz +420 211 222 427, +420 777 268 629
doc. Michal Kaplánek, Th.D. kaplanek@jabok.cz +420 211 222 428
Mgr. Anna Klimešová klimesova@jabok.cz +420 211 222 438
Jana Klípová klipova@jabok.cz +420 211 222 446
Bc. Anna Kozačenková kozachenko@jabok.cz
Bc. Romana Krčmářová, DiS. krcmarova@etf.cuni.cz +420 211 222 405 (Jabok), +420 221 988 216 (ETF)
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. kristan@jabok.cz +420 211 222 434
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. kucharp@jabok.cz +420 211 222 428
Feruz Makhmudov makhmudov@jabok.cz
Mgr. Michael Martinek, Th.D. martinek@jabok.cz +420 211 222 430
Tomáš Matocha, DiS. ekonom@jabok.cz +420 211 222 403
Mgr. Bc. Věra Matoušová matousova@jabok.cz +420 211 222 410
RNDr. Jan Moravec it@jabok.cz +420 211 222 414
PhDr. Dana Mrákotová mrakotova@jabok.cz +420 211 222 410
Mgr. Tereza Najbrtová najbrtova@jabok.cz +420 211 222 429, +420 771 114 172
Mgr. Marie Ortová ortova@jabok.cz, specped@jabok.cz +420 211 222 425
Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D. parizek@jabok.cz +420 211 222 433
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. reditel@jabok.cz +420 211 222 400, +420 723 923 971
Zuzana Petříčková petrickova@jabok.cz +420 211 222 440
Lucie Rejmonová mzdy@jabok.cz, personalni@jabok.cz +420 211 222 403
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D. sirka@jabok.cz +420 211 222 424
Mgr. Vojtěch Sivek sivek@jabok.cz +420 211 222 429
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. urban@jabok.cz +420 211 222 437
Mgr. Anežka Veselá vesela@jabok.cz +420 211 222 401
Bc. Jana Veselá studijni@jabok.cz, studijni_vesela@jabok.cz +420 211 222 447
Jana Zajícová zajicova@jabok.cz +420 211 222 438
Ing. Daniela Zemánková ucetni@jabok.cz +420 211 222 408