Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")

Anotace: 

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.

Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Typ kurzu: 

  • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

  • pedagogický pracovník, sociální pracovník

Akreditace: 

MPSV - 2017/0229-PC/SP

Lektor: 

Rozsah: 

24 hodin

Maximální počet účastníků: 

  • 16

Datum a čas: 

29. 1. 2021 9:00 - 31. 1. 2021 16:30

Cena a přihláška: 

  • studenti Jaboku a ETF
1950 Kč
  • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
3000 Kč
  • ostatní účastníci
5100 Kč

Rozpis termínů: 

29. 1. 2021
30. 1. 2021
31. 1. 2021
Kurz bude probíhat v uvedené dny 9:00 - 16:30.

Místo konání: 

  • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 13. 7. 2020 14:38