Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých

Anotace: 

Kurz interaktivně a dialogicky vychází z vyjádřených potřeb, přání a zájmů účastníků, které - v rámci daném časovým rozsahem - pak rozvíjí a zodpovídá multidisciplinární lektorský tým složený ze dvou pracovnic mobilního hospice (sociální pracovnice a psychoterapeutka v jedné osobě a zdravotní sestra) a nemocničního kaplana, který poskytuje v nemocnici spirituální péči a doprovázení a konzultuje etické otázky.

Cílové kompetence: 

Absolvent bude způsobilý doprovázet nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny i pozůstalé. 
Bude způsobilý rozpoznávat a rozlišovat potřeby daných cílových skupin a kompetentně na ně sám nebo s pomocí druhých odpovědět. 
Bude způsobilý znát, využívat i doporučovat zdroje pro vyrovnávání se s těmito fázemi lidského života i se ztrátou blízké osoby. 
Bude způsobilý komunikovat s danými, hlavními relevantními osobami této problematiky. 
Bude rovněž způsobilý pohlížet na problematiku a konkrétní osoby, kontexty i situace komplexně a interdisciplinárně, včetně tedy eticko-právního rámce a fundamentu.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník, vedoucí pracovník, pracovník v sociálních službách, jiná cílová skupina

Akreditace: 

MPSV - A2017/0261-SP/PC/VP

Garant: 

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

1. Doprovázení umírajících a jejich rodin: mezioborově s důrazem na zkušenosti a možnosti paliativní péče:

 • fáze a reakce
 • celostní přístup
 • pravidla komunikace
 • prostředí
 • zdroje pro zpracovávání a vyrovnávání se
 • postojové vzorce pro adekvátní pomoc

2. Doprovázení pozůstalých: zkušenosti a možnosti paliativní, sociální, zdravotní a pastorační péče

Truchlení a jeho fáze:

 • provázení truchlením
 • pravidla komunikace
 • komplikující faktory
 • zdroje pro vyrovnávání se
 • postojové vzorce pro adekvátní pomoc
 • praktické záležitosti
 • laické poradenství rodičům a rodinám

3. Svědectví a zkušenosti lidí, kteří zažili ztrátu blízké osoby:

 • postojové vzorce pro adekvátní pomoc
 • praktické záležitosti
 • laické poradenství rodičům a rodinám
 • co nám nejvíce pomáhalo

4.Teologicko-eticko-právní a spirituální aspekty problematiky: 

 • uvažování o tom, co dnes znamená lidsky důstojné umírání, doprovázení a vyrovnávání se se smrtí blízké osoby
 • umírání jako součást lidského života
 • základní měřítka
 • základní postojové vzorce
 • základní práva a zodpovědnosti
 • základní dokumenty na národní, regionální a globální úrovni

Maximální počet účastníků: 

 • 25
Aktualizováno 10. 11. 2020 7:58