Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci

Anotace: 

Cílem kurzu je, aby účastníci prohloubili své porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a byli tak schopni reflektovat a řešit tato témata ve vlastní profesní praxi. Při řešení sociálních případů existují oblasti, kterým se pracovníci obvykle vyhýbají, protože běžné metody sociální práce s nimi neumí pracovat. Jde o témata viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí. Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do různých oblastí sociální a pastorační práce. Podle objednávky účastníků je však možné se zvýšeně zaměřit na vybrané specifické skupiny a problémy.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník, vedoucí pracovník, pracovník v sociálních službách

Akreditace: 

MPSV - A2019/1188-SP/PC/PP/VP

Lektor: 

Rozsah: 

16 hodin

Obsah kurzu: 

 • Uvedení do interpretačního rámce, kterým je v evropském prostředí židovsko-křesťanská kultura.
 • Porozumění přítomnosti viny u sebe a druhých.
 • Vina vlastní a vina druhého.
 • Základní cesty k porozumění smíření a odpuštění.
 • Pohled na vinu a smíření očima biblických příběhů a teologické etiky.
 • Aplikace porozumění viny a smíření v pastoračním doprovázení (nemocnice, ústavy, vězení, sociálně slabé rodiny apod.).
 • Význam odpuštění pro osobní zdraví – pohled na vinu a smíření očima psychologie a psychoterapie.
 • Techniky práce s vinou a smířením v psychoterapeutickém doprovázení.
 • Využití symbolů a rituálů při práci se smířením.
 • Strategie, techniky a postupy práce s vinou a smířením u různých skupin, mediace.

Maximální počet účastníků: 

 • 18

Datum a čas: 

22. 1. 2021 9:00 - 23. 1. 2021 16:30

Cena a přihláška: 

 • studenti Jaboku a ETF
1300 Kč
 • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
1950 Kč
 • ostatní účastníci
3400 Kč

Rozpis termínů: 

22. 1. 2021
23. 1. 2021
Kurz bude probíhat oba dny 9:00 - 16:30.

Místo konání: 

 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 13. 7. 2020 13:55