Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - A2019/1188-SP/PC/PP/VP

Anotace

Cílem kurzu je, aby účastníci prohloubili své porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a byli tak schopni reflektovat a řešit tato témata ve vlastní profesní praxi. Při řešení sociálních případů existují oblasti, kterým se pracovníci obvykle vyhýbají, protože běžné metody sociální práce s nimi neumí pracovat. Jde o témata viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí. Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do různých oblastí sociální a pastorační práce. Podle objednávky účastníků je však možné se zvýšeně zaměřit na vybrané specifické skupiny a problémy.

Obsah kurzu

  • Uvedení do interpretačního rámce, kterým je v evropském prostředí židovsko-křesťanská kultura.
  • Porozumění přítomnosti viny u sebe a druhých.
  • Vina vlastní a vina druhého.
  • Základní cesty k porozumění smíření a odpuštění.
  • Pohled na vinu a smíření očima biblických příběhů a teologické etiky.
  • Aplikace porozumění viny a smíření v pastoračním doprovázení (nemocnice, ústavy, vězení, sociálně slabé rodiny apod.).
  • Význam odpuštění pro osobní zdraví – pohled na vinu a smíření očima psychologie a psychoterapie.
  • Techniky práce s vinou a smířením v psychoterapeutickém doprovázení.
  • Využití symbolů a rituálů při práci se smířením.
  • Strategie, techniky a postupy práce s vinou a smířením u různých skupin, mediace.

Maximální počet účastníků

18