Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory

Anotace: 

Kurz je určen pracovníkům ze zařízení poskytující sociální služby pro seniory, ale i ostatním zájemcům, kteří sami pečují o seniora, a studentům, kteří mají zájem o práci se seniorskou klientelou. Seznámí účastníky formou teoretických poznatků a praktických cvičení s možnostmi využití reminiscence jako techniky, která napomáhá posilovat vědomí vlastní hodnoty seniora.

Typ kurzu: 

 • kurz dalšího vzdělávání

Komu je kurz určen: 

 • sociální pracovník, vedoucí pracovník, pracovník v sociálních službách

Akreditace: 

MPSV - A2017/0506-SP/PC

Lektor: 

Rozsah: 

8 hodin

Obsah kurzu: 

 • Základní pojmy
 • Význam vzpomínek
 • Příprava reminiscenční skupiny
 • Reminiscence pro osoby s demencí
 • Kreativní techniky v reminiscenci

Maximální počet účastníků: 

 • 16

Datum a čas: 

29. 5. 2020 9:00 - 16:30

Cena a přihláška: 

 • studenti Jaboku a ETF
650 Kč
 • smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF
1000 Kč
 • ostatní účastníci
1700 Kč

Místo konání: 

 • VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kontaktní osoba: 

Aktualizováno 18. 1. 2020 15:59