Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV A2021/0870-SP/PC/PP

Anotace

Kurz je určen pracovníkům ze zařízení poskytující sociální služby pro seniory, ale i ostatním zájemcům, kteří sami pečují o seniora, a studentům, kteří mají zájem o práci se seniorskou klientelou. Seznámí účastníky formou teoretických poznatků a praktických cvičení s možnostmi využití reminiscence jako techniky, která napomáhá posilovat vědomí vlastní hodnoty seniora.

Obsah kurzu

  • Základní pojmy
  • Význam vzpomínek
  • Příprava reminiscenční skupiny
  • Reminiscence pro osoby s demencí
  • Kreativní techniky v reminiscenci

Maximální počet účastníků

16