SoFarTEAM – Social Work in Farming – Teaching material about client groups and their involvement in social farming

Doba realizace

Role Jaboku

Registrační číslo

EC 2020-1-DE01-KA203-005660; Projekt podpořen z programu Erasmus+

Podrobnosti o projektu

Sociální zemědělství, krátce řečeno, propojuje zemědělskou oblast – primární produkci i zpracování – na farmách, s obecně pojatou sociální prací. Cílem sociálního zemědělství je využít benefitů produkčních i mimoprodukčních funkcí zemědělství k podpoře kvality života osob se sociálním znevýhodněním nebo zdravotním postižením. Akcentovány jsou především pracovní integrace, sociální služby, rehabilitace, terapie a vzdělávání, které probíhají na farmě. Zemědělské hospodářství nabízí mnohé výhody, které se k tomuto prostředí váží – ať už  jde o praktickou činnost, kontakt se zvířaty, práci na čerstvém vzduchu, personál mimo systém sociálních služeb či zdravotnictví atp. Sociální zemědělství tak představuje inovativní přístup k péči a podpoře obyvatel, kteří zůstávají na okraji společnosti.

Kurzy o sociálním zemědělství nabízí VOŠ Jabok v portfoliu Centra dalšího vzdělávání od roku 2015. Díky tomuto odbornému záběru byla v roce 2017 škola přizvána do mezinárodního projektu s názvem Social Farming in Higher Education (SoFarEDU) Social Farming in Higher Education | JABOK. Na tento projekt přímo navazuje další podpořený z programu Erasmus+ a nese název SoFarTEAM – Social Work in Farming – Teaching material about client groups and their involvement in social farming. Jak vyplývá z názvu, projekt se soustředí na lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich zapojení do sociálního zemědělství. Vzniklé dokumenty, které bude po tři roky vypracovávat skupina 6 partnerů ze 4 evropských zemí, by měly přiblížit, co všechno mohou lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním čerpat z faremního prostředí, jak farmy využít na maximum a jak se do sociálního zemědělství promítá sociální práce. Materiály budou moct využívat vzdělavatelé v sociální práci, sociální zemědělci, ale i široká veřejnost a všichni zájemci o tuto dynamickou oblast.

Kromě VOŠ Jabok se na projektu podílí:

Thüringer Öekoherz, e.V., GE (koordinátor), Über den Verein | Thüringer Ökoherz (bio-thueringen.de)

Social Farming Ireland, IR (partner), Home - Social Farming Ireland

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, CZ (partner), Zemědělská fakulta JU (jcu.cz)

Hochschule Neubrandenburg, GE (partner), Hochschule Neubrandenburg - Hochschule Neubrandenburg (hs-nb.de)

Federatie Landbouw en Zorg, NL (partner), Federatie Landbouw en Zorg (zorgboeren.nl)

Erasmus logoSoFarTeam logo

Zěmědělská fakulta Jihočeské univerzity logo   Hochschule Neubrandenburg logo

 

Federatie Landbouw en Zorg - logo  Social Farming Ireland logo  Thüringer Öekoherz, e.V - logo