Pro studenty

Studenti kombinovaného programu Jaboku, PSP a KKPP ETF UK mohou absolvovat kurzy CDV místo výběrových předmětů. Pro získání kreditů je kromě docházky nutné splnit doplňkové úkoly k dosažení příslušného objemu odpracovaných hodin. Absolventi kurzů obdrží také příslušná osvědčení využitelná v zaměstnání.

Kurzy CDV mohou studenti absolvovat za studentské ceny při včasném přihlášení a uhrazení kurzovného. Přihlášky přijímáme elektronicky prostřednictvím těchto stránek (viz tlačítko přihláška v detailu kurzu) nebo přes Obchodní centrum https://is.jabok.cz/obchod/.

 

Aktuálně vypsané kurzy pro studenty