VOŠ Jabok
  • Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky se zaměřením Sociální práce nebo Speciální pedagogika.
  • Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie, vycházíme z celostního pojetí člověka.
  • Na Jaboku nám jde o teorii i praxi, o poskytnutí vědomostí i o kultivaci osobnosti, neboť odbornost i lidskost považujeme za stejně důležité prvky kvality práce našich absolventů.

Nadcházející akce

Probíhající akce

Název akce Typ akce Konec akce
Vánoční hvězda jiná akce 11. 12. 2019 23:30
Angličtina - obecný kurz kurz 17. 12. 2019 17:00
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kurz 8. 2. 2020 16:00