Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
ASISTENT PEDAGOGA [21. 1. - 26. 2. 2022] 80 hodin

MSMT - 34002/2019-2-1035

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 8 hodin

MPSV - A2021/0871-SP/PC/PP/VP

Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci 16 hodin

MPSV A2020/0361-SP

Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka 8 hodin

MPSV - A2019/1270-SP

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [11. 2. - 21. 5. 2022] 120 hodin

MSMT- 381/2019-2-63

Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie") 24 hodin

MPSV - A2021/0868-SP/PC

Základy komunikace s lidmi s demencí 8 hodin

MPSV: A2021/1036-SP/PC/PP/VP

Spiritualita osvobození 8 hodin

kurz bez akreditace

Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze 16 hodin

MSMT - 39870/2020-4-941

Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním 8 hodin

MPSV: A2019/1269-SP/PC/PP

Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit 8 hodin

MSMT - 13026/2017-2-603

Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci 16 hodin

MPSV - A2019/1188-SP/PC/PP/VP