JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Den otevřených dveří
„Jeden svět na školách"- „Příběhy bezpráví“
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz (16. 10. 2018 - 15. 1. 2019)
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Asistent pedagoga (20. 8. - 31. 8. 2018)
Asistent pedagoga - PÁTEK
Asistent pedagoga - PÁTEK (19. 10. 2018 - 18. 1. 2019)
Asistent pedagoga - STŘEDA (3. 10. 2018 - 20. 3. 2019)
Asistent pedagoga PÁTEK (8. 3. - 24. 5. 2019)
ASISTENT PEDAGOGA [10. 1. - 8. 2. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [13. 3. - 18. 4. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [17. 8. - 28. 8. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [2. 10. - 28. 11. 2020]
Asistent pedagoga [4. 10. - 9. 11. 2019]
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Bůh miluje cizince
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří - ZRUŠEN
Dialog farářky Církve čs. husitské Martiny Viktorie Kopecké a sociologa Davida Macka
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
DOD - Speciální den otevřených dveří na Jaboku!
Domov je doma - výstava fotografií o rané péči
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých - SOBOTA
Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb
INSPIRATIVNÍ PROJEVY SPIRITUALITY V DOBĚ KRIZE INSTITUCÍ
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (23. 7. - 30. 7. 2018)
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (24. 9. - 1. 10. 2018)
Jabocký hrnek
Jabok slaví 25 let své existence
Je Jabok odpovědný k životnímu prostředí? - 4. tématický den
Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikační dovednosti pro pedagogy
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
KURZ DO ŠABLON: Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit
KURZ DO ŠABLON: Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky?
KURZ DO ŠABLON: Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
Lidé s postižením a zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Lidská práva v pedagogické praxi
Malá konference o využití přírody v terapeutickém prostoru
Měníme sebe i svět - 3. tematický den k 25. výročí Jaboku
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
Mezinárodní hnutí Archa dnes (Hnutí komunit pro lidi s postižením) Odkaz Jeana Vaniera
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin
Pečení a zdobení Fairtradových perníčků na Vánoční Hvězdu
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků [16. 10. - 25. 10. 2020]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Pedagog volného času - SOBOTA
Pedagog volného času - SOBOTA (13. 10. 2018 - 23. 3. 2019)
Pedagog volného času - SOBOTA (2. 3. - 15. 6. 2019)
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [13. 11. 2020 - 6. 2. 2021]
Podávají se přihlášky
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Rozpouštíme vnější a vnitřní bariéry v životě lidí s postižením
Rozvoj dětského čtenářství - "Čtení o páté"
Semináře sdílení a reflexe situací z praxe (29. 11. 2018 - 28. 5. 2019)
Setkání studentů a učitelů s poskytovateli odborných praxí
Setkání studentů a učitelů VOŠ Jabok s poskytovateli odborných praxí
Slavností předávání diplomů
Slavnostní ekumenická bohoslužba k zahájení školního roku 2017/2018
Slavnostní předávání diplomů absolventům Jaboku
Služba lidem jako profese - debata s Pavlem Fischerem
Sociální pedagogika, její zdroje a přesahy - 25 LET DIALOGU
Současná teorie sociální práce v Německu
Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci
Studentská konference 1. ročníku VOŠ JABOK
Studentská konference 2. ročníku VOŠ JABOK
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
V. Tematický den - Demokracie
Vánoční Hvězda 2017
Vánoční hvězda 2018
Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost
Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu
Zahájení školní roku na Jaboku 2019/2020
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2018/2019
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost 2018
Zahradní slavnost 2019
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Přihlásit se k odběru JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická