kurz

Úvod do zahradní terapie
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz
Angličtina - obecný kurz (16. 10. 2018 - 15. 1. 2019)
Angličtina pro sociální a pedagogické pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Angličtina pro sociální pracovníky
Asistent pedagoga (20. 8. - 31. 8. 2018)
Asistent pedagoga - léto 2017
Asistent pedagoga - PÁTEK
Asistent pedagoga - PÁTEK
Asistent pedagoga - PÁTEK (19. 10. 2018 - 18. 1. 2019)
Asistent pedagoga - PÁTKY, 2017
Asistent pedagoga - STŘEDA (3. 10. 2018 - 20. 3. 2019)
Asistent pedagoga - STŘEDA VEČER
Asistent pedagoga PÁTEK (8. 3. - 24. 5. 2019)
ASISTENT PEDAGOGA [10. 1. - 8. 2. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [13. 3. - 18. 4. 2020]
ASISTENT PEDAGOGA [15. 1. - 13. 2. 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [16. 8. - 27. 8 . 2021]
ASISTENT PEDAGOGA [17. 8. - 28. 8. 2020]
Asistent pedagoga [19. 8. - 30. 8. 2019]
ASISTENT PEDAGOGA [2. 10. - 28. 11. 2020]
Asistent pedagoga [4. 10. - 9. 11. 2019]
ASISTENT PEDAGOGA [9. 4. - 22. 5 . 2021]
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie")
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi
Dialog jako pracovní nástroj v pomáhající profesi
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých - PÁTEK
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých - SOBOTA
Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (23. 7. - 30. 7. 2018)
Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (24. 9. - 1. 10. 2018)
Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole
Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikace s nemotivovaným klientem
Komunikační dovednosti pro pedagogy
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Kritické myšlení v pedagogické praxi
KURZ DO ŠABLON: Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit
KURZ DO ŠABLON: Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky?
KURZ DO ŠABLON: Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
KURZ DO ŠABLON: Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
Kurz Ochrana spotřebitele v praxi
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Lidská práva v pedagogické praxi
Lidská práva v pedagogické praxi
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metoda FIE a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin
Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků [16. 10. - 25. 10. 2020]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Pedagog volného času - SOBOTA
Pedagog volného času - SOBOTA
Pedagog volného času - SOBOTA (13. 10. 2018 - 23. 3. 2019)
Pedagog volného času - SOBOTA (2. 3. - 15. 6. 2019)
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [12. 3. - 29. 5. 2021]
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [13. 11. 2020 - 6. 2. 2021]
Pedagog volného času, asistent pedagoga - dálkový (STŘEDY)
Pedagog volného času, asistent pedagoga - SOBOTY, 2017
Po stopách křesťanství v moderní společnosti
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
Pracovník v sociálních službách
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické dovednosti pro zahradní terapii
Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami.
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (kurz v AJ)
S knihou po škole – Školní čtenářský klub
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti
Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti
Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem
Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS
Specifika práce se seniorem s demencí
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími problematickou situaci
Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
Supervize a sdílení zkušeností
Supervize pedagogické praxe
Supervize sociální a pedagogické praxe
Supervize sociální a pedagogické praxe
Teologicko-etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi
Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do sociálního zemědělství
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
Úvod do zahradní terapie
Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství I.
Vokální interpretace byzantské a postbyzantské hudby východního křesťanství II.
Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky
Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky
Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy komunikace s lidmi s demencí
Základy křesťanské etiky a mravnosti
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Základy mediace pro sociální pracovníky
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze
Přihlásit se k odběru kurz